Health & Safety Advisor – Hexion – Rotterdam-Pernis

By 21 mei 2021Petrochemie

Hexion vindt een goede beheersing van Gezondheid, Veiligheid en Milieu (HSE) zaken een belangrijke voorwaarde om te produceren.
De HSE afdeling bestaat naast twee Safety & Health Advisors (die elkaars back up zijn) uit een:                                                                                                                                        

 • (PSM) Safety Engineer
 • Environmental Engineer
 • Environmental Focal Point
 • HSE TAR Coordinator

Deze HSE professionals werken voor de Hexion Pernis site, waar zich verschillende fabrieken bevinden en rapporteren aan de HSEQ Manager Pernis site.
Het werkgebied van de HSE afdeling strekt zich uit over het brede Gezondheid-, Veiligheid- en Milieugebied, waaronder gezondheidsmonitoring, veiligheidsbeheersing en omgevings(vergunnings)aspecten. De HSE afdeling draagt zorg voor het in stand houden van de gezondheid, arbeidsveiligheid (op basis van de ISO 45001 norm en wettelijke eisen), procesveiligheid (BRZO), milieuzaken (op basis van de ISO 14001 norm en de omgevingsvergunning) en helpt actief mee het veiligheidsbewustzijn en – cultuur op de fabrieken te verbeteren.

De Safety & Health Advisor die wij zoeken zal circa 50% van de tijd besteden aan gezondheidsaspecten.

OVER HEXION

Based in Columbus, Ohio, Hexion Inc. is the global leader in thermoset resins. Through a broad range of thermoset technologies and specialty products, Hexion serves and supports customers in a diverse range of applications and industries.

Hexion materials are found in products that touch nearly every facet of modern living. At Hexion, we believe that leadership begins with integrity, ethics and environmentally sound operations. When you work for Hexion, you are partnering with a company that is not only focused on delivering value but on doing it in a safe, ethical and environmentally responsible manner.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking Health zijn:

 • In stand houden van RI&E Gevaarlijke Stoffen, Geluid, Trillingen inclusief Plannen van aanpak voor de verschillende fabrieken
 • Onderhouden en verder aanvullen van het ChemRade systeem (Stoffenregister/Beoordeling gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen)
 • Uitvoeren van Gevaarlijke Stoffen Blootstellingrisico assessments
 • Gevaarlijke Stoffen Management (Material Safety Data Sheets, Stof Informatiekaarten)
 • Uitvoeren van (complexe) blootstellingsmetingen
 • De fabrieken aanbevelingen geven ter vermindering van gezondheidsrisico’s  op basis van de arbeidshygienische strategie

Voor de overige 50% heb je o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Analyseren van Safety data als Incidenten, Bijna ongevallen, gemelde Concerns, output van Dialoogrondes en Werkvergunningenchecks met daaruit voortvloeiende adviezen aan afdelingsleiding en MT
 • Deelname aan Incident onderzoeken
 • Deelname aan Taak Risico Analyses (TRA sessies)
 • Beoordelen van MOC’s op HSE gebied
 • Deelname aan Contractor HSE meetings
 • Ontwikkelen en (laten) uitvoeren van HSE trainingen
 • Beheren ISO 45001 managementsysteem en zorgdragen voor behouden certificaat
 • Deelname aan (interne) audits (als auditor) en ondergaan van audits door zowel externe partijen (overheid, Hexion Corporate) als door interne auditors Hexion Pernis als auditee.
 • Maken, verbeteren en onderhouden van duidelijke/eenduidige procedures en werkinstructies in het Manufacturing Pernis Beheers Systeem
 • Onderhouden van zowel contacten met een diversiteit aan functies binnen de fabrieken op site als met overheden, waaronder DCMR, I-SZW, ILT en ISO certificerende instanties.
 • Kennis op peil houden door o.a. deelname aan netwerken binnen VNCI en Deltalinqs

KANDIDAAT PROFIEL

 • Goede presentator
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • Oplossingsgericht, besluitvaardig, zelfstandig, overtuigend, onafhankelijk, accuraat,
 • creatief en diplomatiek
 • Team player  

Minimum Qualifications

 • Minimaal 3 jaar ervaring in de (petro-)chemische industrie
 • In het bezit van HVK of MOSHE diploma liefst aangevuld met een opleiding Arbeidshygiene
 • Ervaring in het Arbeidshygienische werkveld is een must.
 • Ervaring in 1 of meer van de volgende gebieden is een pré:
 • RI&E, ATEX, Emergency Response, ISO 45001.
 • MS Office ervaring
 • Goede mondelinge communicator met alle niveaus binnen de fabrieken en overheden
 • Goede schriftelijke vaardigheden
 • Engels in woord en geschrift op een goed niveau

Education Requirements

 • Bachelor of Master in een technische richting  
 • In het bezit van HVK of MOSHE diploma liefst aangevuld met een opleiding Arbeidshygiene

VOORWAARDEN

Salaris: € 70.000 – € 90.000 per jaar + bonus + uitstekende pensioenregeling + 40 vakantiedagen

Leave a Reply