Document Controller a.i. – Covra – Borssele – INGEVULD

By 21 september 2023Nucleair

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borssele.

COVRA werkt continu aan de verbetering en uitbreiding van de locatie.

Voor één van de grote uitbreidingsprojecten, zijn wij op zoek naar een

Document Controller a.i.

De Document Controller is verantwoordelijk voor het effectief beheren, organiseren en bewaken van documenten en informatie binnen de organisatie. Zorgt ervoor dat alle documentatie nauwkeurig worden bijgehouden, geordend en beschikbaar zijn voor relevante teamleden, wat bijdraagt aan efficiëntie, naleving van normen en het verminderen van risico’s.

Verantwoordelijkheden:

 1. Documentbeheer:
  • Creëren, bijwerken en classificeren van documenten, zoals technische specificaties, rapporten, contracten en andere zakelijke documenten.
  • Zorgvuldig identificeren en coderen van documenten volgens organisatorische richtlijnen.
 2. Documentatiecontrole:
  • Controleren en goedkeuren van documenten volgens interne procedures en kwaliteitsnormen.
  • Zorgen voor consistentie en naleving van standaardformats en sjablonen.
 3. Versiebeheer:
  • Bijhouden van wijzigingen in documenten, inclusief revisies en revisiegeschiedenis.
  • Zorgen dat de meest recente versies van documenten beschikbaar zijn voor relevante belanghebbenden.
 4. Archivering:
  • Beheren van het archiveringsproces voor oude of niet-actuele documenten.
  • Zorgen voor een gestructureerd en georganiseerd archiefsysteem.
 5. Toegangsbeheer:
  • Verlenen van toegangsrechten aan geautoriseerde gebruikers om documenten te bekijken, bewerken of verwijderen.
  • Beheren van de beveiliging en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie.
 6. Rapportage:
  • Rapporteren over documentbeheeractiviteiten en -prestaties aan relevante belanghebbenden en het management.
  • Identificeren van kansen voor procesverbetering en optimalisatie van documentbeheerprocedures.
 7. Naleving en Kwaliteit:
  • Zorgen dat documentatie voldoet aan de geldende regelgeving en normen binnen de branche.
  • Ondersteunen van audits en inspecties door het verstrekken van relevante documentatie.

Kwalificaties:

 • Minimaal een diploma op middelbaar niveau of een vergelijkbare opleiding.
 • Ervaring in documentbeheer, records management, of een gerelateerd veld is een pluspunt.
 • Kennis van documentbeheersystemen en softwaretoepassingen.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden met oog voor detail.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bekendheid met compliance- en kwaliteitsnormen is een pluspunt.
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Start: zsm

Duur: 2 jaar

Leave a Reply