Monthly Archives

april 2024

HSSE Manager a.i. – op/overslag – Rotterdam – INGEVULD

By | Op-Overslag | No Comments

Onze opdrachtgever is een multipurpose bulk terminal operator in de haven van Rotterdam.

Positie;

HSSE Manager a.i.

Taken:

 • Leidt het HSSE team
 • Neemt deel aan het management team
 • Ontwikkelt en realiseert verbeteringen op het gebied van HSSE
 • Houdt toezicht op naleving van alle veiligheidsvoorschriften en -procedures en onderneemt indien nodig corrigerende maatregelen
 • Identificeert de behoeften aan veiligheidstrainingen en regelt deze
 • Is drijvende kracht achter het continu vergroten van kennis en bewustzijn van de HSSE principes
 • Rapporteert HSSE data
 • Leidt en ondersteunt onderzoek naar incidenten en ongevallen
 • Is sturende kracht in het ontwikkelen, evalueren en onderhouden van noodplannen voor werknemers en aannemers. Zorgt ervoor dat incident- en noodrespons plannen aanwezig en getest zijn
 • Vertegenwoordigt de terminal in HSSE aangelegenheden
 • Zorgt ervoor dat de faciliteit voldoet aan de vereisten van de ISPS beveiligingscode
 • Coacht het MT op hun HSSE verantwoordelijkheden

Profiel:

 • Bachelor in relevant vakgebied (techniek, veiligheidskunde, milieuwetenschappen, etc.)
 • Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring binnen het HSSE vakgebied, bij voorkeur opgedaan in de op- en overslag, process industrie of vergelijkbaar
 • Diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving in HSSE
 • Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om gegevens te interpreteren en trends te identificeren
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, met het vermogen om effectief te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie
 • Proactieve houding ten aanzien van het identificeren van verbetermogelijkheden en het implementeren hiervan
 • Teamspeler met het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving

Start: zsm

Periode: minimaal 4 maanden

Aeromon – Environmental Specialist – Rotterdam

By | Environmental Services | No Comments

Aeromon was founded in Finland in 2014 to bring previously unmeasurable emissions to light. They understand that clients can only manage what they can measure and by providing situational awareness, visualised, real-time and actionable data to their customers they assist the clients in maintenance and upkeep, employee safety and to reduce impact to the environment.

The company is rapidly expanding its business and therefore Aeromon is recruiting several professionals to join them in the role of

Environmental Specialist

Tasks:

 • Drawing up measurement plans for the work on location at the client.
 • Execute measurement plans in collaboration with a drone pilot and in collaboration with the competent people at the customer.
 • Analyzing the measurement data.
 • Preparing various reports and discussing these reports with the client.
 • Actively contribute to the development and improvement of operations, with the aim of providing high-quality environmental services to the customer.

Candidate profile:

 • Completed education (bachelor/master) in relevant field, such as chemical technology, environmental sciences, life sciences, etc.
 • Eager to learn.
 • Excellent communication skills.
 • Strong analytic skills.
 • Independent.
 • Flexible: willingness to travel, both within (western) Europe and beyond
 • Fluent command of English language

Employment conditions:

 • Good primary salary
 • Company car
 • Shares/option scheme
 • Pension / insurance scheme
 • Hybrid working

Sr. Risk Manager – Gasunie – Utrecht/Groningen

By | Renewables | No Comments

Gasunie is een netwerkbedrijf voor Energie met een sterke focus op het transport van aardgas. De komende jaren speelt Gasunie een centrale rol in de energietransitie met de ontwikkeling en aanleg van een landelijk netwerk t.b.v. waterstof, maar is ook leidend in de ontwikkeling en realisatie van grootschalige CCS en warmteprojecten.

In verband met de groei van het aantal grote en complexe projecten, is Gasunie op zoek naar een

Senior Risk Manager

Binnen de projecten heeft risicomanagement een belangrijke ondersteunende rol in het op een beheerste manier realiseren van de doelen binnen de geldende randvoorwaarden. De project risicomanager faciliteert het risicomanagement proces voor projecten. Zorgt voor inzicht van projectrisico’s die in de omgeving spelen en weet deze door te vertalen naar risicoanalyses die eenduidig gekwantificeerde projectrisico’s bevatten met concrete beheersmaatregelen. Faciliteert risicoworkshops, stelt risico registers op, bewaakt het proces, daagt mensen uit om kritisch te zijn op risico’s en ondersteunt bij de bewaking van de uitvoering van beheersmaatregelen.

Het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s vindt plaats in alle fases van het project (initiation, assessment, concept select, project specification en execution) en op verschillende risicogebieden zoals governance, technisch, omgeving, commercieel, contracting en politiek. Zorgt ervoor dat de stakeholders in de keten voldoende en adequate informatie aanleveren en dat de analyses gezamenlijk met het projectteam plaatsvinden. Weet overzicht te creëren en de stand van zaken aan de hand van rapportages te presenteren zodat er project (bij-) sturing en prioritering kan plaatsvinden op basis van deze risicoanalyses.

Profiel:

 • Afgeronde HBO+/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (civiele) techniek, (technische) bedrijfskunde, bedrijfseconomie of planologie.
 • Tenminste 5 jaar ervaring met risicomanagement in infrastructurele/ industriële projecten.
 • Heeft aanvullende opleidingen/cursussen gevolgd op het gebied van risicomanagement, bijvoorbeeld RISMAN, en op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld IPMA en Prince 2. (of bent bereid deze te volgen)
 • Bekend met risicomanagementsoftware voor probabilistische analyses zoals Primavera OPC, Crystal Ball, @Risk en GRIP/Relatics.
 • Kennis van en ervaring met UAV-GC en/of Systeemgerichte Contractbeheersing is een pré.
 • In staat om (directe) collega’s gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
 • Werkt gestructureerd en legt de connectie en gaat de samenwerking actief aan met anderen voor het creëren van draagvlak.

Start werkzaamheden: zsm t/m eind 2024 (verlenging zeer waarschijnlijk)

HSSE Manager – EBS – Rotterdam – INGEVULD

By | Op-Overslag | No Comments

European Bulk Services (EBS) B.V. is een multipurpose bulk terminal operator in de haven van Rotterdam en houdt zich voornamelijk bezig met het laden, lossen, op- en overslaan van droge bulk producten zoals mineralen, biomassa en agri. Zij zijn een logistiek partner voro klanten in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie, bouw- en maakindustrie en de energiesector.

EBS bestaat uit 2 terminals (locaties Botlek en Europoort) en een vloot drijvende kragen en behandelt jaarlijks circa 12 miljoen ton aan producten. Met 180 medewerkers in vaste dienst genereert EBS een jaaromzet van circa 45 miljoen euro.

EBS is een 100% dochteronderneming van HES International en is op zoek naar een

HSSE Manager

Taken:

 • Leidt het HSSE team in overeenstemming met de strategische focus en prioriteiten van de HSSE groep
 • Neemt deel aan het management team van EBS en is onderdeel van de Grou HSSE Community van HES International
 • Ontwikkelt en realiseert verbeteringen op het gebied van HSSE
 • Houdt toezicht op naleving van alle veiligheidsvoorschriften en -procedures en onderneemt indien nodig corrigerende maatregelen
 • Identificeert de behoeften aan veiligheidstrainingen en regelt deze
 • Is drijvende kracht achter het continu vergroten van kennis en bewustzijn van de HSSE principes en de vertaling daarvan naar de praktijk
 • Rapporteert HSSE data aan terminal MT en aan HQ
 • Leidt en ondersteunt onderzoek naar incidenten en ongevallen
 • Is sturende kracht in het ontwikkelen, evalueren en onderhouden van noodplannen voor werknemers en aannemers. Zorgt ervoor dat incident- en noodrespons plannen aanwezig en getest zijn
 • Vertegenwoordigt de terminal in HSSE aangelegenheden naar externe partijen
 • Zorgt ervoor dat de faciliteit voldoet aan de vereisten van de ISPS beveiligingscode
 • Coach het MT op hun HSSE verantwoordelijkheden
 • Houdt terminal risicoregisters bij

Profiel:

 • Bachelor in relevant vakgebied (techniek, veiligheidskunde, milieuwetenschappen, etc.)
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring binnen het HSSE vakgebied, bij voorkeur opgedaan in de op- en overslag, process industrie of vergelijkbaar
 • Diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving in HSSE
 • Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om gegevens te interpreteren en trends te identificeren
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, met het vermogen om effectief te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie
 • Proactieve houding ten aanzien van het identificeren van verbetermogelijkheden en het implementeren hiervan
 • Teamspeler met het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving

Voorwaarden:

eu. 95.000 – 120.000 + bonus + auto + sec. vw