Sr. Risk Manager – Gasunie – Utrecht/Groningen

By 14 april 2024Renewables

Gasunie is een netwerkbedrijf voor Energie met een sterke focus op het transport van aardgas. De komende jaren speelt Gasunie een centrale rol in de energietransitie met de ontwikkeling en aanleg van een landelijk netwerk t.b.v. waterstof, maar is ook leidend in de ontwikkeling en realisatie van grootschalige CCS en warmteprojecten.

In verband met de groei van het aantal grote en complexe projecten, is Gasunie op zoek naar een

Senior Risk Manager

Binnen de projecten heeft risicomanagement een belangrijke ondersteunende rol in het op een beheerste manier realiseren van de doelen binnen de geldende randvoorwaarden. De project risicomanager faciliteert het risicomanagement proces voor projecten. Zorgt voor inzicht van projectrisico’s die in de omgeving spelen en weet deze door te vertalen naar risicoanalyses die eenduidig gekwantificeerde projectrisico’s bevatten met concrete beheersmaatregelen. Faciliteert risicoworkshops, stelt risico registers op, bewaakt het proces, daagt mensen uit om kritisch te zijn op risico’s en ondersteunt bij de bewaking van de uitvoering van beheersmaatregelen.

Het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s vindt plaats in alle fases van het project (initiation, assessment, concept select, project specification en execution) en op verschillende risicogebieden zoals governance, technisch, omgeving, commercieel, contracting en politiek. Zorgt ervoor dat de stakeholders in de keten voldoende en adequate informatie aanleveren en dat de analyses gezamenlijk met het projectteam plaatsvinden. Weet overzicht te creëren en de stand van zaken aan de hand van rapportages te presenteren zodat er project (bij-) sturing en prioritering kan plaatsvinden op basis van deze risicoanalyses.

Profiel:

  • Afgeronde HBO+/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (civiele) techniek, (technische) bedrijfskunde, bedrijfseconomie of planologie.
  • Tenminste 5 jaar ervaring met risicomanagement in infrastructurele/ industriële projecten.
  • Heeft aanvullende opleidingen/cursussen gevolgd op het gebied van risicomanagement, bijvoorbeeld RISMAN, en op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld IPMA en Prince 2. (of bent bereid deze te volgen)
  • Bekend met risicomanagementsoftware voor probabilistische analyses zoals Primavera OPC, Crystal Ball, @Risk en GRIP/Relatics.
  • Kennis van en ervaring met UAV-GC en/of Systeemgerichte Contractbeheersing is een pré.
  • In staat om (directe) collega’s gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
  • Werkt gestructureerd en legt de connectie en gaat de samenwerking actief aan met anderen voor het creëren van draagvlak.

Start werkzaamheden: zsm t/m eind 2024 (verlenging zeer waarschijnlijk)

Leave a Reply