All Posts By

Huddle

Field Supervisor – LBC Tank Terminals – Rotterdam – INGEVULD

By | Tankterminals | No Comments

LBC Rotterdam is gelegen midden in het hart van de Rotterdamse haven. De tanks en infrastructuur kunnen bijna alle typen (chemische) vloeistoffen verwerken. De terminal is via water, weg en rail verbonden. Naast opslag, biedt de site mogelijkheden voor blending, formulating, drumming, verpakking en warehousing services.

LBC Rotterdam werkt aan een verdere groei van de terminal en de eerste fase van uitbreiding werd afgerond in 2018, een omvangrijke tweede fase komt dit jaar gereed en een nieuwe derde expansie staat gereed.

Om de groei en ambities van de organisatie verder vorm te geven, wil men het technische team op de site verder versterken en is men op zoek naar een

FIELD SUPERVISOR (multidisciplinair)

Doel van de functie

De Multi Disciplinaire Field Supervisor is verantwoordelijk voor de controle op de veilige en kwalitatieve uitvoering van project(onderdelen). 

Hij/zij is verantwoordelijk voor de aanvraag van de werkvergunning tot en met de oplevering van de werkzaamheden van een contractor. Veiligheid, kwaliteit en een opgeruimde werkplek zijn hierbij van het grootste belang. De supervisor is daarbij het eerste aanspreekpunt voor de contractor in het veld.

Hij/zij is verantwoordelijk voor het faciliteren vaneen efficiënte uitvoering van de geplande (constructie)werken on site.

Organisatorische positie 

De Field Supervisor rapporteert direct aan de Engineering en Construction Manager van LBC terminal Rotterdam.

Hij/zij werkt intensief samen met de Project Engineer en de Technisch Administratief medewerker. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Contractors on site ontvangen en de werkzaamheden met ze doorspreken.
 • Coördineren van field services in verband met het werk. Denk aan afroepen kranen, steigers, brandwachten, hoogwerkers etc. Alles in samenspraak met de Technische administratief medewerker i.v.m. de benodigde inkoopopdrachten.
 • Aanvragen van veilig werkvergunningen
 • Met operations van LBC de maatregelen voor het verstrekken van een vergunning bespreken en controleren of de door LBC te organiseren maatregelen zijn genomen.
 • Contractors aan het werk helpen door verstrekken van de werkvergunning, aanwijzen van de werkplek  en toelichten van het werk en de terreinregels.
 • Toezicht houden op de voortgang van werkzaamheden en de veilige uitvoering daarvan.
 • Controleren dat aannemers afval opruimen op de daarvoor aangewezen plekken en aan good housekeeping doen.
 • Zelf werkzaamheden beoordelen op de geleverde kwaliteit.
 • Inspectiefirma’s afroepen ten behoeve van QC inspecties (NDT onderzoeken) op opgeleverd werk.
 • Controleren of de voor het werk benodigde materialen geleverd zijn en bij de werkplek aanwezig zijn. Zo ook de voorgeschreven veiligheidsmiddelen zoals brandblussers, brandslangen, gas detectie etc). 
 • Leveringen van materiaal on site controleren op kwaliteit, kwantiteit en documentatie. Leveringsbonnen en documenten aan Technisch administratief medewerker opleveren.
 • Rapporteren aan het projectenteam over de voortgang van werk
 • Werken volgens een planning en de aannemers hiernaar laten presteren.
 • Bijwonen van het wekelijks projectoverleg
 • Het aangeven van mogelijke verbeteringen in de uitvoering van het werk zodat zaken veiliger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
 • Het verzamelen en beoordelen van alle noodzakelijke veiligheidscertificaten van de contractoren (VCA etc.) en hun materiaal en gereedschap voordat ze zich aanbieden op ons terrein. Er over waken dat de contractors niet met ongekeurd of vervallen materiaal het terrein opgaan.
 • kandidaat moet vroeg kunnen starten ’s ochtends (0700) om contractors te begeleiden en de veilig werkvergunningen procedures met hen te doorlopen.

Bevoegdheden

De field supervisor zal veel vrijheid krijgen om in overleg met de projecten afdeling de contractors aan te sturen en project voortgang te boeken. Verbetervoorstellen die het werk efficiënter en veiliger maken worden in de meeste gevallen toegekend. Het zelfstandig werken en oplossen van problemen wordt gestimuleerd.

Opleidings- en ervaringseisen

 • MBO/HBO niveau werktuigbouw / algemene operationele technieken (of vergelijkbaar) met relevante ervaring in project realisatie en/of werkvoorbereiding in de (Petro)chemische industrie.
 • Ervaring in een projecten organisatie is een must
 • Talen: Nederlands, Engels
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring als project uitvoerder of supervisor in een multidisciplinaire rol op een (petro)chemische faciliteit
 • Geldig VCA-Vol certificaat

Benodigde competenties

Veiligheidsbewust, Punctueel, Integriteit, Daadkracht, Plannen en Organiseren

Voorwaarden

€ 4.500,- – € 5.500,- bruto per maand + 13e maand + vakantiegeld + uitst. sec. vw

Jr. Project Engineer- LBC Tank Terminals – Rotterdam

By | Tankterminals | No Comments

LBC Rotterdam is gelegen midden in het hart van de Rotterdamse haven. De tanks en infrastructuur kunnen bijna alle typen (chemische) vloeistoffen verwerken. De terminal is via water, weg en rail verbonden. Naast opslag, biedt de site mogelijkheden voor blending, formulating, drumming, verpakking en warehousing services.

LBC Rotterdam werkt aan een verdere groei van de terminal en de eerste fase van uitbreiding werd afgerond in 2018, een omvangrijke tweede fase komt dit jaar gereed en een nieuwe derde expansie staat gereed.

Om de groei en ambities van de organisatie verder vorm te geven, wil men het technische team op de site verder versterken en is men op zoek naar een

JUNIOR PROJECT ENGINEER

Doel van de functie

De junior project engineer ondersteunt de Manager Engineering & Construction en de Sr. Project Engineer bij allerhande projecten en deelprojecten. Al naar gelang de eerdere ervaringen van de kandidaat en zijn/ haar leercurve, is dit het takenpakket:

 • (Technisch) omschrijven van project scopes, volgens de geldende normeringen en eisen en wensen van de terminal. 
 • Opvolgen van de uitvoering van de projecten en daarmee ondersteuning van de multidisciplinaire field coördinator. 
 • Toetsen of de uitvoering door aannemers en leveranciers voldoet aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen. 
 • Het beheer en de inhoudelijke controle van tekeningen en engineeringsdocumenten.

Organisatorische positie 

De Junior Project Engineer rapporteert direct aan de Engineering & Construction Manager. 

De jr project engineer werkt nauw samen met engineering partijen, contractors en de multidisciplinaire field coördinator, de Sr. Project Engineer en de technisch administratief medewerker van LBC.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Definiëren van de juiste project scope van de toegewezen projecten in samenwerking met Terminal Operations en Commercie
 • Het definiëren van de juiste requirements in een project brief of project definition document van de toegewezen projecten.
 • Het zo efficiënt mogelijk opzetten en laten uitvoeren van technische projecten, zodat er zo min mogelijk verstoring plaatsvindt op de rest van de terminal. Door te werken volgens planning kunnen klanten en operations tijdig worden gewaarschuwd indien er toch verstoringen noodzakelijk zijn.

Operational Excellence

 • Verantwoordelijk voor de engineering, planning, budgettering en werkvoorbereiding van projecten en/of projectonderdelen volgens de geldende wet- en regelgeving en het HSSEQ-kader van LBC inclusief de controle op de afname van het werk: 
  • Specificeren van project scopes op detailniveau, eventueel na het (laten) uitvoeren van benodigde engineering, zoals teken werk en rekenwerk, of FEM of CFD analyses.
  • Opvragen van offertes bij leveranciers ten behoeve van het opstellen van begrotingen en een projectbudget in samenwerking met de procurement afdeling van LBC.
  • Zorgdragen voor het opstellen van een projectplanning en deze communiceren met betrokken partijen.
  •  Werkvoorbereidende taken uitvoeren zoals het bestellen van goederen en diensten, uitvoeren van risico studies, beoordeling van engineeringspakketten voor status “for construction”.

Bevoegdheden

De Junior Project Engineer wordt gestimuleerd om (uiteindelijk) zelfstandig te werken aan oplossingen en verbeteringen in overleg met de Manager Engineering & Construction.  

Opleidings- en ervaringseisen

 • HBO niveau werktuigbouw of piping mechanical
 • Aantoonbare ervaring met het engineeren en voorbereiden van projecten voor de uitvoering
 • Minimaal 1 tot 3 jaar relevante ervaring in de techniek in een bij voorkeur (petro)chemische omgeving, maar ook een gedreven schoolverlater is welkom.
 • Talen: Nederlands, Engels

Benodigde competenties

 • Geïnteresseerd in techniek
 • Gedreven en leergierig
 • Veiligheid
 • Integriteit
 • Accuraat
 • Daadkracht
 • Plannen en Organiseren

Voorwaarden

€ 2.500 – 4.500 bruto per maand + 13e maand + uitstekende sec. voorwaarden

Nuclear

Project Controls Manager – Pallas – Alkmaar – INGEVULD

By | Nuclear | No Comments

The Foundation Preparation Pallas-reactor (PALLAS) is designing and building a multifunctional reactor for the production of (medical) isotopes and for conducting nuclear technological research. This reactor will replace the current High Flux Reactor (HFR) in Petten (NL) to guarantee the security of supply for millions of patients worldwide.

PALLAS wants to build its future together with Foundation NRG (NRG). We both have the ambition to continue and enforce the Dutch position as a worldwide top producer of radiopharmaceuticals in Petten, 50km north of Amsterdam in the Netherlands. They are doing this with the realisation of the FIELD-LAB (a research facility for the development of new medicines), the new PALLAS-reactor and the Nuclear Health Centre (a new production facility for processing therapeutic isotopes). The diagnosis market remains a spearhead, but the focus will mainly be on innovations and expanding the production chain for therapeutic isotopes. Through the collaboration with various national and international university hospitals and knowledge institutions, Petten is to become a breeding ground in Europe for new nuclear medicine. This results in new treatments that can help implement customised patient therapy.

PALLAS aspires to become a high-reliability organization with the skills and capability to deliver its mission and vision through its core values, whilst ensuring that its safety, security and quality objectives are always achieved. They apply our unique knowledge and experience to benefit society by taking an interest in our stakeholders.

PALLAS is composed of colleagues coming from all over the world, bringing together a unique set of knowledge and experience. Everyone in PALLAS is required to take personal responsibility for the safety of themselves and of anyone who is directly or indirectly affected by their actions. A high safety culture is continuously built by the organization.

Vacancy: Project Controls Manager

Summary

•    Monthly Progress statusing on Project Activities: You continually follow the monthly
Reporting cycle for PMO. You are matrixed into specific Projects, reporting to the
Project Manager and the Head of PMO, the Project Controls Manager will assist the
Project Manager in Pallas Schedule activities Statusing, Contractor Schedule Status
evaluation, Cost Control, Change Control, Document Management and Risk and Issue
Management. You generate Project Reports.
•    Advising the PMO and Project Managers: Where issues are arising, and support in
identifying and implementing Recovery Actions.
•    Overseeing Cost Control and Scheduling: The main areas that you focus on are Cost
Control, Scope Control, Scheduling and Risk Management.
•    Project Controller Skills: You display strong analytical, problem-solving,
organizational and written/oral communication skills. You should be detail-oriented and
possess the ability to work independently as needed. Computer, interpersonal and
customer service skills are necessary. You must be able to multi-task and demonstrate
the ability to work with a diverse work group of vendors, executive managers,
subcontractors, consultants and other professionals. You have hands on experience in
Scheduling (preferably Primavera), Cost Control, Earned Value Management and Risk
Management.

Offer

PALLAS is a growing organisation and, as such, will present unique challenges and professional development opportunities for an associate in the area of nuclear safety.

PALLAS offers a very competitive salary, ranging from € 4018 – € 6181 gross per month plus holidays allowance (8%), depending on your education and experience. PALLAS will support you in becoming and remaining suitably qualified and experienced by supporting the necessary training and qualification.

You will be directly employed at PALLAS, starting with an annual employment contract. Based on the overall performance and results achieved, you will be offered the opportunity for renewal to an indefinite period contract. In addition to working with a fun team in a pleasant working environment, you will receive pension contributions, full coverage of your transportation costs, a business phone and laptop. PALLAS also offers you a Personal Choice Budget that could provide you with extra holidays.

Within PALLAS, you will work with and get the support from senior members of the PMO team. You will experience that the work has a high degree of variation and challenges, with many opportunities to learn and grow. You will work in an international and professional environment in our office in Alkmaar.

At PALLAS,  they care for health and well-being, safety, security and the environment, they act truthfully and professionally and deliver what they promise.

Head of Procurement – Koole Terminals – Rotterdam/Zaandam – INGEVULD

By | Tankterminals | No Comments

Onze opdrachtgever is een (internationaal) actieve tankterminal operator. Het bedrijf kenmerkt zich door de korte lijnen en ondernemende, snel acterende instelling. Dit, gecombineerd met een cultuur waarbij eigen initiatief en zelfstandig handelen zeer gewaardeerd en aangemoedigd worden, heeft geleid tot een stormachtige groei van het bedrijf en uitstekende financiële performance en positie.

Om de organisatie te versterken en de afdeling Procurement / Contractmanagement een verdere professionaliseringsslag te laten maken, is er een positie ontstaat van

Head of Procurement

Functie:

De Head of Procurement gaat aan de slag om vanuit de verschillende terminals één best practise te realiseren op het gebied van procurement en contractmanagement. Gaat inkoopbehoeften bundelen. Introduceert en professionaliseert het categorymanagement.

Gaat aan de slag om de verschillende voorraden en magazijnen te centraliseren en te optimaliseren.

Is betrokken bij investment proposals en leverancierselecties. Voert leverancier evaluaties uit en destilleert hieruit heldere keuzes vóór bepaalde leveranciers en ten nadele van andere, onvoldoende presterende marktpartijen.

Stuurt hiërarchisch een klein team aan en functioneel een grote decentrale organisatie en verschillende afdelingen.

Gaat aan de slag om het contractmanagement verder te professionaliseren.

Profiel:

HBO / WO opgeleide professional, met minimaal 10 jaar relevante werkervaring in procurment management of het van grote complexe contracten, bij voorkeur in petrochemische omgeving. Zeer goede communicatieve vaardigheden, overzicht behoudend, in staat in matrix organisatie doelen te stellen en te halen. Uitstekende stakeholdermanagement vaardigheden.

Salaris:

€ 100.000 – 130.000 + bonus + company car

Maintenance Manager – Bakker Barendrecht – Ridderkerk – INGEVULD

By | Food / fmcg | No Comments

Bakker Barendrecht

Bakker Barendrecht is één van de grootste internationale groente- en fruitbedrijven van Nederland. Met ca. 800 medewerkers in Nederland doen ze er alles aan om de verwachtingen van hun klanten te overtreffen. Naast de toewijding aan kwaliteit en service, zijn werkplezier en een praktijkgerichte visie de voornaamste redenen van hun succes. Hun diensten omvatten handel, logistieke diensten (o.a. warehousing, verpakken, rijpen, transport) en kenniscentrum. Bakker is onderdeel van het wereldwijd opererende Greenyard en heeft ook een vestiging in Divisov (Tsjechië) en in België.

Bakker Barendrecht bouwt momenteel aan een nieuw logistiek centrum waar groente & fruit zal worden geselecteerd en verpakt. In de aanloop daar naar toe zoeken ze extra capaciteit om de uitbreiding te faciliteren en de bestaande processen te managen. Dit alles waarbij veiligheid voorop staat.

Maintenance Manager / Hoofd Technische Dienst

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het managen van de technische afdeling:

 • Storingen en onderhoud aan 50 kleine tot middelgrote verpakkingsmachines;
 • Storingen en onderhoud aan de proces- en gebouw gebonden installaties;
 • Sanitation, operationele afdelingen en verpakkingsmachines;
 • Beheer, onderhoud en vervanging van intern rollend materieel, stellingmateriaal en vuilverwerking;
 • Ruimte om de afdeling in te richten en maintenance naar een volgend niveau te brengen. Het team waarmee je dit doet bestaat uit:+/- 30 FTE’s, waaronder teamleider Sanitation, werkvoorbereiders en monteurs

Kandidaatprofiel

 • Minimaal een afgeronde technische HBO opleiding wellicht aangevuld met studies in de richting van Maintenance management
 • Ruime ervaring met het managen en inrichten van een Maintenance afdeling en een duidelijke visie heeft hoe dit uit te voeren;
 • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en andere relevante wetgeving en richtlijnen;
 • Ervaring met een groente & fruit / voedsel omgeving is een pré;
 • Ervaring met continu verbeteren is een pré;
 • Juiste mix van flexibiliteit, standvastigheid, pro-activiteit en resultaatgerichtheid;
 • Teamspeler, coach en communicatief vaardig. Zowel op de eigen afdeling als in de samenwerking met het operationele team.

Voorwaarden

€ 4.000,00 – 5.400,00 per maand + goed pakket sec. voorwaarden

Hoofd Klanten- en Verkoopondersteuning – Enviem – Harderwijk – INGEVULD

By | Trade & Supply | No Comments

ENVIEM is een succesvolle Multi-brand company met een flinke dosis ambitie. Het familiebedrijf richt zich op de verkoop van brandstoffen bij tankstations (bemand en onbemand) met o.a. de merken TinQ, Gulf en BP, de productie, verkoop en distributie van smeermiddelen, de inzameling en verwerking van oliehoudende afvalstoffen, “nieuwe” energieconcepten en investeringen in kansrijke start-ups (new ideas, new markets, new business models).

ENVIEM behoort tot de top 20 familiebedrijven van NL met een omzet van omstreeks € 1,4 miljard en 800 werknemers in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Harderwijk.

De dynamische organisatie laat zich kenmerken door een open no-nonsense cultuur, een resultaatgerichte aanpak, een zakelijk maar informeel karakter en een duidelijke focus om continue te streven naar “optimale klanttevredenheid”.

Missie/Visie

ENVIEM gelooft in de kracht van klantoriëntatie en onderscheidend vermogen. Alle activiteiten zijn gericht op een hoge servicebeleving bij de klant in combinatie met een sterk kwaliteit/prijsniveau. Die specifieke klantgerichte cultuur is tijdens alle verkoopmomenten van ENVIEM duidelijk voelbaar.

ENVIEM wil bouwen aan een sterke marktpositie in alle sectoren waarin het actief is. Deze ambitie wil ENVIEM realiseren door autonome groei in combinatie met acquisities. ENVIEM wil alle kansen benutten om ook haar positie in bestaande en nieuwe markten te versterken door nieuwe concepten (new business) te ontwikkelen.

De groei zal gericht zijn op nationale en internationale markt(en). Om verdere groei professioneel aan te sturen investeert ENVIEM in haar management en haar personeels- en informatiesystemen.

De organisatie van ENVIEM is compact, heeft oog voor de talenten van medewerkers en is doelgericht met een sterke focus op vernieuwing.
Medewerkers worden gestimuleerd en krijgen veel verantwoordelijkheid en kansen tot persoonlijke ontwikkeling.

Kernwaarden

Kernwaarden van ENVIEM en al haar medewerkers zijn verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid en doorzettingsvermogen.

De organisatie is leergierig en heeft de ambitie om elk jaar beter te worden in zowel prestaties naar de klant toe als in resultaten. De veiligheid van mensen en van de omgeving is een prioriteit bij alles wat ENVIEM doet.

Vacature

ENVIEM is op zoek naar een Hoofd Klanten- en Verkoopondersteuning met een hands- on-mentaliteit. In deze functie werk je nauw samen met het Hoofd Verkoop van de afdeling Onbemand/Zakelijk en het Hoofd van de afdeling Verkoop Bemand en lid van het tactisch kader van het tactisch kader van de afdeling Retail. In deze functie ben jij eindverantwoordelijk voor de afdeling Klantenservice en Verkoopondersteuning.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je zorgt voor de optimale invulling en bezetting van de afdeling en stuurt het team direct/indirect aan;
 • Je bewaakt de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden en ondersteunt bij complexe vraagstukken;
 • Je signaleert ontwikkelingen in de markt, speelt daar op in en zorgt voor een duidelijke afstemming en informatie-uitwisseling met de overige afdelingen en collega’s;
 • Je signaleert knelpunten, analyseert deze en komt met verbetervoorstellen;
 • Je optimaliseert, structureert en automatiseert, waar nodig, de interne processen;
 • Je fungeert als projectleider of deelnemer in projectgroepen ter realisatie van verbeteringen in- en extern;
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte aanlevering van commerciële managementinformatie en rapportages.
 • Een belangrijk deel van je tijd zal je besteden aan het uitvoeren van projecten en het samenstellen management informatie.PositiebeschrijvingFunctietitel: Hoofd Klanten- en Verkoopondersteuning
  Standplaats: Harderwijk, Nederland
  In deze functie rapporteer je aan de Manager Verkoop ENVIEM Retail.

  De Afdeling

  De afdeling Klantenservice en Verkoopondersteuning bestaat uit zo’n 10 medewerkers, waarvan jij er 4 direct aanstuurt en de overige medewerkers indirect aanstuurt. Jij zorgt ervoor dat zij goed toegerust zijn voor hun werk en begeleidt hen hierin. Jij regelt dat de werkzaamheden efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Waar nodig verbeter je processen ter optimalisatie van de organisatie, dit realiseer je in overleg met je leidinggevende.

  Kandidaat Profiel

  Kandidaten voor deze functie kenmerken zich door de volgende achtergrond/ervaring:

  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in een bedrijfseconomische- of commerciële richting;
  • Je hebt 5 tot 10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
  • Ruime en aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement;
   • Ervaring in een commerciële functie en je denkt in praktische toepassingen en oplossingen;
   • Analytische inzicht en ervaring in het samenstellen van rapportages
   • Je werkt accuraat en hebt ervaring in het werken met Microsoft Office pakketten;
   • Je bezit een grote mate van zelfstandigheid, goede communicatievevaardigheden en bent doelgericht;
   • Mensgericht, nuchter, eigen mening en brengt plezier;
   • Je bent van nature een teamplayer, innovatief en resultaatgericht;
   • Je bent klant-gedreven en weet te overtuigen;
   • Je beheerst de Nederlandse, Engelse taal in woord en geschrift;
   • Je bent cijfermatig goed onderlegd;
   • Geen 9 tot 5 mentaliteit.Competenties
   • Analytisch
   • Communicatief vaardig
   • Commercieel
   • Natuurlijk leiderschap
   • Integriteit
   • Ondernemerschap
   • ResultaatgerichtKerneigenschappen en persoonlijkheidKandidaten moeten qua persoonlijkheid goed passen bij het DNA en/ of de kernwaarden van ENVIEM, waarbij veranderbereidheid, verbinden, samenwerken, het gebruiken van gezond verstand, vleugje humor, ondernemersgeest met empathisch vermogen zichtbaar aanwezig zijn.

   Voorwaarden

   € 4.500,- – € 5.500,- per maand + uitstekende sec.vw (w.o. premievrij pensioen)

Associate Partner – IP Solutions – Rotterdam

By | Petrochemie | No Comments

IP Solutions is één van leidende consultancy films binnen de wereld van tankopslag en petrochemie. Hun advisory practice levert diensten op gebied van strategisch en operationeel management, reliability & maintenance engineering en diensten op het gebied van plant data en information management services. Wat hen drijft is de passie voor technisch management, techniek en de branches van hun klanten. Goed technisch management leidt niet alleen tot hogere installatieprestaties maar tevens tot een veiligere en schonere omgeving. Hier heeft iedereen recht op. Zij geloven dat deze doelstellingen elkaar versterken in plaatst van tegenwerken.

Technisch management is een wereld die volop in beweging is, met grote uitdagingen en hele mooie kansen. Nieuwe technologieën die ‘smart maintenance’ mogelijk maken, bieden nog ongekende mogelijkheden. Dat is niet alleen mooi, maar het is ook noodzakelijk dat deze kansen gepakt worden. Een andere balans tussen Leiderschap – Technologie – Risico – Prestaties is nodig. IP Solutions wil daaraan bijdragen.

Om de organisatie te versterken, is er een positie ontstaat van

Associate / Senior Consultant

Functie:

Doel van de functie is het bijdragen aan de ontwikkeling en verdere groei van de organisatie. Daarbij zal de Associate zelfstandig een commercieel netwerk opbouwen en onderhouden. Levert actief een bijdrage aan de lange termijn strategie van IP. Voert zelfstandig verbetertrajecten uit binnen de organisatie.

De Associate is zelf ook actief op projecten en consultancy activiteiten voor opdrachtgevers op één of meerdere van de productstromen van IP. Is tevens actief bezig om die productstroom verder te ontwikkelen en aan te passen op basis van voortschrijdende marktontwikkelingen en technische ontwikkelingen.

Profiel:

HBO / WO opgeleide professional, met minimaal 7 – 10 jaar relevante werkervaring in technisch management in bij (sterke) voorkeur de tank terminals of petrochemische sector. Bewezen, succesvolle track-record in uitvoering projecten / asset management (in terminal wereld). Goed actief netwerk in de techniek in de regio Rotterdam / Amsterdam. Uitstekend conceptueel begrip van asset management en maintenance management. Ervaring met (technical) due diligence is een pre. Kerncompetenties: Analytisch, communicatief sterk , klantgericht, resultaatgericht, zelfsturend, ondernemend.

Salaris:

€ 90.000 – 110.000 + bonus + company car

Projectmanager – Groenleven – Landelijk – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

Groenleven is één van de leidende partijen in Nederland op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonne-energie projecten, waarbij ze een sterke focus hebben op het geven van een dubbelfunctie van bestaande locaties, gebouwen of (industriële) omgevingen. 

Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage in de huidige Nederlandse energietransitie. Om de duurzame ambities verder vorm te geven, groeit het bedrijf hard en zijn ze op zoek naar een projectmanager.

Als Projectmanager binnen GroenLeven ben je verantwoordelijk voor het tijdig en binnen de gebudgetteerde kosten en geplande tijd opleveren van een project. Je draagt bij aan de continue kennisontwikkeling binnen het team en GroenLeven, en bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen de technische projectontwikkeling. 

Je verantwoordelijkheden zijn:

 • aansturing van PV-projecten op grote daken;
 • aansturing van projectleiders / constructiemanagers;
 • zorg dragen voor een gestructureerde projectuitvoering;
 • opstellen en bewaken van het projectbudget;
 • het laten maken van uitvoeringsplanning en de bewaking op voortgang;
 • rapportage over de projecten in uitvoering;
 • het signaleren en oplossen van verstoring in de projectvoortgang;
 • het (laten) bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden;
 • bijdragen aan een bedrijfsbrede veiligheidscultuur;
 • zorg dragen voor een tijdige projectafsluiting;
 • het onderhouden van contacten met alle stakeholders rond de projectuitvoering.

Vereisten

 • je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als project manager
 • je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pré;
 • je beschikt minimaal over een HBO technisch diploma;
 • je beschikt over een VCA VOL certificering;
 • je hebt kennis van NEN1010/NEN3140/NEN3840;
 • je hebt kennis van PV installaties;
 • je hebt kennis van project management systemen (systemengineering/PMBOK) en tools (zoals Prince 2).

Competenties:

 • Zelfstandigheid
 • Integer
 • Klantgericht
 • Oog voor detail
 • Gestructureerd
 • Teamspeler

Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

Salaris: € 6.500,00 per maand + auto + premievrij pensioen

Senior Applicatie Beheerder – Productiebedrijf – Dordrecht – INGEVULD

By | Petrochemie | No Comments

Over onze opdrachtgever:

Onze opdracht gever te Dordrecht produceert smeermiddelen voor de scheepvaart, automotive sector, industrie en voor technische installaties. De visie van het bedrijf is gericht op de (organisatie) doelstelling om “een extensive servicing partner” te zijn voor de klanten door middel van nauwe samenwerking en waar mogelijk “customized solutions”. Dienstverlening op het gebied van Warehousing, Bunkering, Productmanagement, Laboratorium- en Documentenservice vormt eveneens een belangrijk onderdeel van deze activiteiten.

De productieplant in Dordrecht heeft een capaciteit van ca. 160.000 metric ton productie per jaar. Het bedrijf produceert voor de nationale en internationale markt. De distributie naar afnemers in de scheepvaartsector wordt rechtstreeks verzorgd. Er werken ca. 125 medewerkers verdeeld over operationele- en kantoorafdelingen.

Voor de verdere optimalisatie en inrichting van het bestaande ERP systeem zijn wij op zoek naar een:

SENIOR APPLICATIE BEHEERDER

Taken:

Aanspreekpunt voor issues, storingen verhelpen. Contactpersoon voor ICT leveranciers. Updates draaien. Etc. etc.

Voorwaarden:

Uitstekend pakket