Category

Op-Overslag

Group HSSE Director – HES International- Rotterdam

By | Op-Overslag | No Comments

HES International is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van op- en overslag diensten in de bulksector in Europa. Hun bedrijven vormen een unieke, onafhankelijke schakel in de logistieke keten van verschillende bulkgoederen en bieden eersteklas toegang tot de beste havens van Europa. Met uitstekende verbindingen met het achterland per binnenvaart, spoor en vrachtwagen bedient HES het hart van industrieel Europa.

Goed beleid op het gebied van Health, Safety, Security en Environment is een cruciale sleutel tot succes. Het voorkomen van ongelukken en incidenten is integraal onderdeel van de kernwaarden.

Om verder invulling te geven aan een centrale visie en strategie op het gebied van HSSE, Licensing en Permitting, is men op zoek naar een

Group Director HSSE

Doel van de functie

Plannen, coördineren, monitoren, managen en rapporterend over de implementatie van HSSE programma’s en permitting procedures. Business partner voor de board en senior management en leiding gevend aan de HSSE afdeling, e.e.a. in overeenstemming met in- en externe toezichthouders en shareholders. Alles met de doelstelling compliant te zijn aan wet- en regelgeving en daarmee de hoogste veiligheid te kunnen garanderen, ongevallen te voorkomen en leidend te zijn op het gebied van preventie van schade aan het milieu.

Werkzaamheden

Monitoren en review performance in licht van KPI’s en patronen van gedrag binnen de operatie. Onderneemt actie om performance te verbeteren en non-compliance issues op te lossen. Ontwikkelt procedures en richtlijnen om doelstellingen te bereiken en adviseert (terminal) management hoe de procedures in praktijk te gebruiken. Neemt leidende rol in het verkrijgen / behouden van cruciale permits en licenses en onderhoudt daartoe contact met toezichthoudende instanties. Is (eind)verantwoordelijk in handling, laten oplossen en analyseren van (ernstige) incidenten op gebied van veiligheid en milieu. Rapporteert periodiek aan board, management en (external) stakeholders inzake HSSE en compliance performance. Draagt zorg voor het ontstaan van een breed en lokaal gedragen draagvlak voor het HSSE beleid en procedures. Realiseert een platform waarop de verschillende terminals support krijgen, samenwerking kunnen vinden en best-practises / synergie kunnen uitwisselen.

Competenties

Is in staat actief partnerships te bouwen, en te werking in teamverband om gezamenlijke doelen te realiseren. Wekt vertrouwen, is authentiek en transparant. In staat om op verschillende niveaus te communiceren en verschillende belangen / invalshoeken te herkennen en daarmee draagvlak voor strategie en doelstellingen te bouwen. Focus op continuous improvement.

Kandidaat

Academische opleiding (voorkeur voor technische richting), aangevuld met minimaal 8 tot 10 jaar in een eindverantwoordelijke (corporate) positie in HSSE in de petrochemie / industrie. Kennis van processen in permitting en licensing heeft sterke voorkeur.

Voorwaarden

Eu. 135.000 – 160.000 – bonus – company car

HSSE Manager a.i. – op/overslag – Rotterdam – INGEVULD

By | Op-Overslag | No Comments

Onze opdrachtgever is een multipurpose bulk terminal operator in de haven van Rotterdam.

Positie;

HSSE Manager a.i.

Taken:

 • Leidt het HSSE team
 • Neemt deel aan het management team
 • Ontwikkelt en realiseert verbeteringen op het gebied van HSSE
 • Houdt toezicht op naleving van alle veiligheidsvoorschriften en -procedures en onderneemt indien nodig corrigerende maatregelen
 • Identificeert de behoeften aan veiligheidstrainingen en regelt deze
 • Is drijvende kracht achter het continu vergroten van kennis en bewustzijn van de HSSE principes
 • Rapporteert HSSE data
 • Leidt en ondersteunt onderzoek naar incidenten en ongevallen
 • Is sturende kracht in het ontwikkelen, evalueren en onderhouden van noodplannen voor werknemers en aannemers. Zorgt ervoor dat incident- en noodrespons plannen aanwezig en getest zijn
 • Vertegenwoordigt de terminal in HSSE aangelegenheden
 • Zorgt ervoor dat de faciliteit voldoet aan de vereisten van de ISPS beveiligingscode
 • Coacht het MT op hun HSSE verantwoordelijkheden

Profiel:

 • Bachelor in relevant vakgebied (techniek, veiligheidskunde, milieuwetenschappen, etc.)
 • Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring binnen het HSSE vakgebied, bij voorkeur opgedaan in de op- en overslag, process industrie of vergelijkbaar
 • Diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving in HSSE
 • Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om gegevens te interpreteren en trends te identificeren
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, met het vermogen om effectief te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie
 • Proactieve houding ten aanzien van het identificeren van verbetermogelijkheden en het implementeren hiervan
 • Teamspeler met het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving

Start: zsm

Periode: minimaal 4 maanden

HSSE Manager – EBS – Rotterdam – INGEVULD

By | Op-Overslag | No Comments

European Bulk Services (EBS) B.V. is een multipurpose bulk terminal operator in de haven van Rotterdam en houdt zich voornamelijk bezig met het laden, lossen, op- en overslaan van droge bulk producten zoals mineralen, biomassa en agri. Zij zijn een logistiek partner voro klanten in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie, bouw- en maakindustrie en de energiesector.

EBS bestaat uit 2 terminals (locaties Botlek en Europoort) en een vloot drijvende kragen en behandelt jaarlijks circa 12 miljoen ton aan producten. Met 180 medewerkers in vaste dienst genereert EBS een jaaromzet van circa 45 miljoen euro.

EBS is een 100% dochteronderneming van HES International en is op zoek naar een

HSSE Manager

Taken:

 • Leidt het HSSE team in overeenstemming met de strategische focus en prioriteiten van de HSSE groep
 • Neemt deel aan het management team van EBS en is onderdeel van de Grou HSSE Community van HES International
 • Ontwikkelt en realiseert verbeteringen op het gebied van HSSE
 • Houdt toezicht op naleving van alle veiligheidsvoorschriften en -procedures en onderneemt indien nodig corrigerende maatregelen
 • Identificeert de behoeften aan veiligheidstrainingen en regelt deze
 • Is drijvende kracht achter het continu vergroten van kennis en bewustzijn van de HSSE principes en de vertaling daarvan naar de praktijk
 • Rapporteert HSSE data aan terminal MT en aan HQ
 • Leidt en ondersteunt onderzoek naar incidenten en ongevallen
 • Is sturende kracht in het ontwikkelen, evalueren en onderhouden van noodplannen voor werknemers en aannemers. Zorgt ervoor dat incident- en noodrespons plannen aanwezig en getest zijn
 • Vertegenwoordigt de terminal in HSSE aangelegenheden naar externe partijen
 • Zorgt ervoor dat de faciliteit voldoet aan de vereisten van de ISPS beveiligingscode
 • Coach het MT op hun HSSE verantwoordelijkheden
 • Houdt terminal risicoregisters bij

Profiel:

 • Bachelor in relevant vakgebied (techniek, veiligheidskunde, milieuwetenschappen, etc.)
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring binnen het HSSE vakgebied, bij voorkeur opgedaan in de op- en overslag, process industrie of vergelijkbaar
 • Diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving in HSSE
 • Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om gegevens te interpreteren en trends te identificeren
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, met het vermogen om effectief te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie
 • Proactieve houding ten aanzien van het identificeren van verbetermogelijkheden en het implementeren hiervan
 • Teamspeler met het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving

Voorwaarden:

eu. 95.000 – 120.000 + bonus + auto + sec. vw