Monthly Archives

september 2023

Document Controller a.i. – Covra – Borssele – INGEVULD

By | Nucleair | No Comments

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borssele.

COVRA werkt continu aan de verbetering en uitbreiding van de locatie.

Voor één van de grote uitbreidingsprojecten, zijn wij op zoek naar een

Document Controller a.i.

De Document Controller is verantwoordelijk voor het effectief beheren, organiseren en bewaken van documenten en informatie binnen de organisatie. Zorgt ervoor dat alle documentatie nauwkeurig worden bijgehouden, geordend en beschikbaar zijn voor relevante teamleden, wat bijdraagt aan efficiëntie, naleving van normen en het verminderen van risico’s.

Verantwoordelijkheden:

 1. Documentbeheer:
  • Creëren, bijwerken en classificeren van documenten, zoals technische specificaties, rapporten, contracten en andere zakelijke documenten.
  • Zorgvuldig identificeren en coderen van documenten volgens organisatorische richtlijnen.
 2. Documentatiecontrole:
  • Controleren en goedkeuren van documenten volgens interne procedures en kwaliteitsnormen.
  • Zorgen voor consistentie en naleving van standaardformats en sjablonen.
 3. Versiebeheer:
  • Bijhouden van wijzigingen in documenten, inclusief revisies en revisiegeschiedenis.
  • Zorgen dat de meest recente versies van documenten beschikbaar zijn voor relevante belanghebbenden.
 4. Archivering:
  • Beheren van het archiveringsproces voor oude of niet-actuele documenten.
  • Zorgen voor een gestructureerd en georganiseerd archiefsysteem.
 5. Toegangsbeheer:
  • Verlenen van toegangsrechten aan geautoriseerde gebruikers om documenten te bekijken, bewerken of verwijderen.
  • Beheren van de beveiliging en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie.
 6. Rapportage:
  • Rapporteren over documentbeheeractiviteiten en -prestaties aan relevante belanghebbenden en het management.
  • Identificeren van kansen voor procesverbetering en optimalisatie van documentbeheerprocedures.
 7. Naleving en Kwaliteit:
  • Zorgen dat documentatie voldoet aan de geldende regelgeving en normen binnen de branche.
  • Ondersteunen van audits en inspecties door het verstrekken van relevante documentatie.

Kwalificaties:

 • Minimaal een diploma op middelbaar niveau of een vergelijkbare opleiding.
 • Ervaring in documentbeheer, records management, of een gerelateerd veld is een pluspunt.
 • Kennis van documentbeheersystemen en softwaretoepassingen.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden met oog voor detail.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bekendheid met compliance- en kwaliteitsnormen is een pluspunt.
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Start: zsm

Duur: 2 jaar

Manager Materials Management & Facilities – Trust Group – Moerdijk – INGEVULD

By | Industrial Contractor | No Comments

Trust Group is een jonge en snelgroeiende groep van ondernemingen actief in projectservices en subcontracting voor uitvoerende werkzaamheden in petrochemie, offshore industrie, scheepsbouw, renewable energy en de nucleaire sectoren.  Met kantoren o.a. in Moerdijk, Groningen, Antwerpen, Litouwen en Kroatië heeft Trust een internationale focus. Op dit moment werken er dagelijks meer dan 550 Trust-professionals aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten in het realiseren van de doelstellingen van de almaar uitbreidende groep met klanten.

Trust Group kenmerkt zich door de korte lijnen en de grote ruimte die wordt gegeven voor ondernemerschap en eigen initiatief.

Trust zal de komende jaren sterk blijven groeien door de huidige activiteiten uit te breiden, alsmede ook door overnames. Door de positieve dynamiek van de afgelopen periode en de voorziene groei, is Trust Group op zoek naar een

MANAGER MATERIAL MANAGEMENT & FACILITIES

De Manager Material Management and Facilities is verantwoordelijk voor het beheer van materialen en faciliteiten in de verschillende warehouses en op locaties waar werk wordt uitgevoerd. Hij/zij speelt een cruciale rol in het waarborgen van een optimale werkomgeving, het minimaliseren van operationele storingen en het stroomlijnen van de materialenlogistiek voor de projecten.

Verantwoordelijkheden:

 1. Material Management:
 • Beheert de volledige levenscyclus van materialen en tools, van inkoop tot distributie en inventaris beheer.
 • Ontwikkelt en implementeert efficiënte centrale processen voor materiaalbeheer, rekening houdend met de specifieke behoeften van de industriële en petrochemische projecten
 • Werkt samen met leveranciers om de beschikbaarheid van kritieke materialen te waarborgen en kosten te optimaliseren.
 • Zorgt voor strikte naleving van kwaliteits- en veiligheidsnormen bij de opslag en het gebruik van materialen.
 1. Facilities Management:
 • Coördineert en beheert externe dienstverleners, zoals beveiliging, schoonmaak en onderhoudspersoneel.
 • Ontwikkelt en implementeert facility managementplannen om kosten te beheersen
 • Zet centraal systeem wagenpark beheer op en onderhoudt deze
 • Draagt zorg voor housing t.b.v. de werknemers
 1. Logistiek en Coördinatie:
 • Coördineert materiaaltransport naar en van projectlocaties, inclusief douane- en import/exportprocedures.
 • Werkt nauw samen met projectmanagers en operationele teams om ervoor te zorgen dat materialen op tijd beschikbaar zijn.
 • Optimaliseert de logistieke processen voor materiaalafhandeling en -opslag.

Vereisten:

 • Bachelor’s degree in materiaalbeheer, facility management, logistiek of een gerelateerd vakgebied.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in material/tool management en/of facility management, bij voorkeur in de aannemerij, industrie / petrochemie.
 • Gedegen kennis van industrie- en petrochemische normen en voorschriften.
 • Sterk leiderschap en team managementvaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Kennis van logistieke processen en supply chain management.
 • Ervaring met projectgericht werken is een pluspunt.

Voorwaarden

 • Jaarsalaris eu. 75.000 – 95.000
 • Auto v.d. zaak
 • Bonus
 • Pensioenregeling