Category

Renewables

Sr. Risk Manager – Gasunie – Utrecht/Groningen

By | Renewables | No Comments

Gasunie is een netwerkbedrijf voor Energie met een sterke focus op het transport van aardgas. De komende jaren speelt Gasunie een centrale rol in de energietransitie met de ontwikkeling en aanleg van een landelijk netwerk t.b.v. waterstof, maar is ook leidend in de ontwikkeling en realisatie van grootschalige CCS en warmteprojecten.

In verband met de groei van het aantal grote en complexe projecten, is Gasunie op zoek naar een

Senior Risk Manager

Binnen de projecten heeft risicomanagement een belangrijke ondersteunende rol in het op een beheerste manier realiseren van de doelen binnen de geldende randvoorwaarden. De project risicomanager faciliteert het risicomanagement proces voor projecten. Zorgt voor inzicht van projectrisico’s die in de omgeving spelen en weet deze door te vertalen naar risicoanalyses die eenduidig gekwantificeerde projectrisico’s bevatten met concrete beheersmaatregelen. Faciliteert risicoworkshops, stelt risico registers op, bewaakt het proces, daagt mensen uit om kritisch te zijn op risico’s en ondersteunt bij de bewaking van de uitvoering van beheersmaatregelen.

Het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s vindt plaats in alle fases van het project (initiation, assessment, concept select, project specification en execution) en op verschillende risicogebieden zoals governance, technisch, omgeving, commercieel, contracting en politiek. Zorgt ervoor dat de stakeholders in de keten voldoende en adequate informatie aanleveren en dat de analyses gezamenlijk met het projectteam plaatsvinden. Weet overzicht te creëren en de stand van zaken aan de hand van rapportages te presenteren zodat er project (bij-) sturing en prioritering kan plaatsvinden op basis van deze risicoanalyses.

Profiel:

 • Afgeronde HBO+/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (civiele) techniek, (technische) bedrijfskunde, bedrijfseconomie of planologie.
 • Tenminste 5 jaar ervaring met risicomanagement in infrastructurele/ industriële projecten.
 • Heeft aanvullende opleidingen/cursussen gevolgd op het gebied van risicomanagement, bijvoorbeeld RISMAN, en op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld IPMA en Prince 2. (of bent bereid deze te volgen)
 • Bekend met risicomanagementsoftware voor probabilistische analyses zoals Primavera OPC, Crystal Ball, @Risk en GRIP/Relatics.
 • Kennis van en ervaring met UAV-GC en/of Systeemgerichte Contractbeheersing is een pré.
 • In staat om (directe) collega’s gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
 • Werkt gestructureerd en legt de connectie en gaat de samenwerking actief aan met anderen voor het creëren van draagvlak.

Start werkzaamheden: zsm t/m eind 2024 (verlenging zeer waarschijnlijk)

Contract Manager – Eneco – Rotterdam

By | Renewables | No Comments

De missie ‘duurzame energie van iedereen’ is al sinds 2007 stevig verankerd in hun strategie. Eneco was destijds een van de eerste grote energiebedrijven die vol overtuiging inzette op een duurzame koers. In een energiemarkt die volop verandert, blijft hun missie staan als een huis. Het is het kompas en de basis voor al hun activiteiten. Eneco ontwikkelt, realiseert en opereert in uiteenlopende gebieden van de renewable energy markt. (Offshore) Wind, solar, warmtenetten, maar ook de ontwikkelingen in waterstof en ammoniak hebben de aandacht. In verband met de groei van het aantal projecten is er een vacature ontstaan voor een

CONTRACT MANAGER

De Contract manager is onderdeel van het Realisatie team van de Business Unit Asset Development & Realisation. Dit team is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van nieuwe duurzame assets.

Werkzaamheden: De Contractmanager is van begin tot eind bij de realisatieprojecten betrokken. Projecten zijn multidisciplinair en worden gebouwd op land en zee. De Contractmanager speelt samen met inkoop, een belangrijke rol in de contractering en voorbereiding van de projecten. Begeleidt alle contractuele aspecten tijdens de bouw. Staat naast de Projectmanager in gesprekken en onderhandelingen met de aannemers en leveranciers. Stuurt op de belangrijkste parameters in het contact zoals financieel rendement, planning, techniek, veiligheid en uitvoeringsrisico’s. Bewaken vd voorwaarden van eventuele projectfinanciering en verzekeringen. Onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers. Input geven op de contracten voor nieuwe projecten en continu verbeteren van processen en standaarden.

Profiel:

HBO / WO opleiding (bedrijfskundig, juridisch, technisch), minimaal 6 jaar relevante ervaring, ervaring in contract- en claimmanagement. Anaystische denker, doorzettingsvermogen, gevoel voor commerciële verhoudingen.

Voorwaarden:

Eu. 90.000 – 110.000 per jaar + flexbudget + OV vrij reizen abonnement + hybride werken

Sr. Project Development Manager – Gasunie – Groningen – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

Gasunie is één van de belangrijkste spelers die de Nederlandse energietransitie mogelijk gaan maken. Daarbij richten zij zich op het mogelijk maken van een soepele en efficiënte overgang van een economie gebaseerd op aardgas, naar een samenleving die gebaseerd zal worden op renewable fuels, zoals energie uit wind en zon, eventueel omgezet naar waterstof.

Om deze rol optimaal in te richten zullen er in de nabije toekomst zeer grote en complexe investeringen moeten worden gedaan in de infrastructuur om de renewable energy in heel Nederland beschikbaar te maken.

Daarbij zullen ook investeringen nodig zijn in de offshore industrie. Om deze projecten in hun development fase te leiden, en naar een eventuele FID te brengen, zijn wij op zoek naar een

SENIOR PROJECT DEVELOPMENT MANAGER

Taken: Met een team begeleiden van projecten vanuit zeer vroege conceptfase tot aan FID. Business cases beoordelen. Opbouwen van samenwerkingsverbanden. Commercieel vs. technische haalbaarheid. Overleg met landelijke en regionale overheden. Overleg met stakeholders (in- extern). Etc.Etc.

Profiel:

 • Zeer ervaren Projectmanager/director
 • Aantoonbaar ervaring in (pre)FEED processen
 • Technische achtergrond met business acumen
 • Uitstekende stakeholder management vaardigheden
 • Industriële/Petrochemische achtergrond, pré offshore ervaring

Senior Quality Manager – Gasunie – Utrecht – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

Gasunie ontwikkelt de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof. Hiermee verbindt Gasunie in de toekomst alle industriële clusters met elkaar, met waterstofopslagen, productielocaties, maar ook met waterstofinfrastructuur in de ons omringende landen. Het landelijke waterstofnetwerk wordt grotendeels gerealiseerd met bestaande en voor een klein deel met nieuw aan te leggen leidingen. Om deze infrastructuur de komende 7 jaar te ontwikkelen is een uitdagend programma van projecten opgezet. 

Voor het Waterstofnetwerk Nederland project is Gasunie op zoek naar een Senior Quality Manager

De QA/QC Manager levert een belangrijke bijdrage aan de bouw van deze projecten. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juiste inrichting en beheersing (QA) en de oplevering en controle (QC) van de kwaliteitsdocumentatie in alle fasen, naar alle Gasunie systemen.

Werkzaamheden zijn oa:

 • Het opstellen van QA/QC status en trends aangaande toetsen, plannen, waarnemingen, rood/blauw, sap, pre-com, verificatie en validatie, pm-4-24 en afwijkingen en dit rapporteren aan het projectmanagement ten behoeve van de maandrapportage;
 • Het mede opstellen van de contract- en aanbestedingsdocumenten;
 • Het beoordelen op kwalitatieve aspecten van aanbiedingsdocumenten van engineeringbureaus en aannemers (opdrachtnemers);
 • Het ontwikkelen, in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsplan voor het project;
 • Het opstellen en (laten) uitvoeren van een audit/toetsplan;
 • Het toezien op de naleving van interne procedures binnen het projectteam;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van (interne) audits/toetsen bij opdrachtnemers, op basis van contracteisen en ISO 9001:2015;
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het projectmanagement op het gebied van kwaliteit;
 • Counterpart QA/QC voor engineeringscontractor en hoofdaannemer (opdrachtnemers);
 • Het actief bijdragen aan het delen van lessons learned en het adviseren van de projectteams binnen de kaders van kwaliteitsborging;
 • Het lopen van veiligheidsrondes op de bouwplaats intern projectteam en tevens gezamenlijk met hoofdaannemer;

B) Q-documenten en materialen

Het (laten) inrichten en beheren van:

 • het Project Completion System Gasunie (PCSG) en de daarbij behorende pre-com formulieren;
 • de  Project beheers overdracht documenten;
 • de Q-administratie (o.a ITP´s/certificaten/release note) van de geleverde materialen;
 • de materiaalleveringen en overdracht richting opdrachtnemer;
 • de materiaal afwijkingen;
 • de rood/blauw verwerking met opdrachtnemer;
 • aanvragen van keuringen door inspectieafdeling Gasunie van door de opdrachtnemer ingekochte materialen;
 • SAP data van equipment ten behoeve van SAP PM en MM.

C) Risicogestuurde Contract Beheersing (RCB)

 • Het uitvoeren van contractrisicosessies met projectteam t.b.v. het opstellen van het audit/toetsplan;
 • Het beheren van het audit/toetsplan als toetscoördinator;
 • Het inplannen, voorbereiden en uitvoeren met Engineers, Opzichters, Omgevingsmanagement van (her)toetsen (systeem, proces en product) en rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan project- en constructiemanagement;
 • Het (laten) beoordelen van ingediende uitvoeringsplannen met keuringsplannen van opdrachtnemers en het beheren van het Validatieplan;
 • Het (laten) opvolgen van waarnemingen;

Profiel kandidaat:

 • Heb je HBO+/WO werk- en denkniveau, een bij voorkeur technische studie afgerond en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Relevante kennis van en ervaring met multidisciplinaire geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC en/of bouwteams.
 • Daarnaast heb je kennis van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden en bij voorkeur ervaring met risicomanagement van projecten
 • Affiniteit met leidingbouw en/of infrastructurele projecten is een pré.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je bent omgevingsbewust en je bent goed in het meekrijgen en overtuigen van verschillende stakeholders.
 • Je bent resultaatgericht, stressbestendig en kunt als geen ander plannen en organiseren.
 • Je hebt een uitstekend veiligheidsbewustzijn en bent een voorbeeld voor je omgeving.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent ondernemend en proactief.
 • Je bent een energieke leider die samenwerking stimuleert en waar teamleden graag voor werken.

Start: zsm

Projectduur: minimaal 1 jaar

Projectmanager Dispatching a.i.- Eneco – Rotterdam – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

Onze opdrachtgever Eneco is al sinds jaren één van de beeldbepalende spelers in de renewable energy sector, waarbinnen zij projecten ontwikkelen en realiseren in uiteenlopende richtingen. Eén van de projecten die Eneco in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld is het project “Leiding Door Midden” (LDM). Na de ontwikkelfase heeft partner Gasunie dit warmteproject overgenomen en wordt het nu gerealiseerd onder naam Warmtelinq.

In de operationele fase van Warmtelinq dient er een effectief dispatching systeem in gebruik te zijn genomen.

Om dit nieuwe systeem op te zetten en in te richten, is er een positie ontstaan:

Projectmanager Dispatching a.i.

 • opzetten programma van functionele eisen
 • stakeholder management
 • aansturen ontwikkelaars
 • projectmanagement (scope, planning, cost)

Start: zsm

Inzet: 3/4 dagen per week voor minimaal 6 maanden

Start-Up Manager – Gidara Energy – The Hague – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

GIDARA Energy has the ambition to become a global processing company converting non-recyclable waste into valuable chemical building blocks and advanced biofuels. They will do so by employing their patented High Temperature Winkler® (HTW®) technology, the leading waste gasification technology, with decades of experience at commercial scale. GIDARA Energy develops its own projects from initial concept based on own proprietary technology into full operation.

GIDARA Energy operates in a fast-growing market that presents many potential opportunities. They must be selective in choosing the best combination of location, feedstock, product and business partners, including customers. Their first projects, e.g. Advanced Methanol Amsterdam and Advanced Methanol Rotterdam, are well under way and their ambitious plans to develop future projects are supported by strong and growing demand for their products, underpinned by the accelerating energy transition and corresponding legislation.

For their growing business and the exciting new investments, GIDARA ENERGY is looking for a Startup Manager to join the team in Nootdorp, the Netherlands

In the role of Startup Manager, you will manage the successful start-up and operations of the Advanced Methanol plants in Amsterdam, Rotterdam and subsequent plants in Europe. You are part of the Operations team in Nootdorp but will frequently visit the site locations and engineering offices. In this role you will report to the COO.

RESPONSIBILITIES

 • Successful start-up of the Amsterdam, Rotterdam and subsequent plants
 • Provide oversight on EPC contractor and O&M partner for successful start-up
 • Provide and Improve HTW Startup Operating Procedures and Training program
 • Capture Learnings and improve Start-ups across sites
 • Provide suggestions to technology to improve HTW startup facilities
 • Support sites for (un)planned shutdowns


QUALIFICATIONS/KNOWLEDGE/SKILLS/EXPERIENCE REQUIRED

You bring the following competencies:

 • Master degree in engineering or equivalent by experience
 • 15 years experience in petro/chemical plants, with at least five years experience as production head and experience in starting up new facilities
 • Experience in gasification or fluidised beds and gas treatment is a plus
 • High HSE and operating standards
 • Passion for operations of chemical facilities
 • Drive to continuously learn and improve
 • Ambition to grow the business and improve the operations
 • Can work efficiently as part of a highly dynamic team and can also take ownership and work independently, hands-on
 • Excellent organizational and work coordination skills
 • Good communication skills in English and Dutch
 • Flexibility for travel and work location in line with startup requirements (HQ, EPC contractor and site locations).

OFFER

 • A challenging job in an organization that is growing rapidly, with an informal atmosphere
 • An opportunity to be an active part of the Energy Transition
 • A competitive salary with excellent secondary employment conditions and in addition to the regular conditions, also training opportunities and a pension scheme

Regulatory Affairs Manager – GIDARA Energy – Nootdorp – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

GIDARA Energy has the ambition to become a global processing company converting non-recyclable waste into valuable chemical building blocks and advanced biofuels. GIDARA Energy develops its own projects from initial concept based on own proprietary technology into full operations.

It is essential for GIDARA Energy to develop deep understanding of the current regulatory framework driving demand for renewable fuels and chemicals today. Also, they need to anticipate, monitor and interpret future regulatory changes impacting their products to manage challenges and opportunities.

Policies and laws impacting feedstocks and their acceptability and classifications are further important areas for them to comprehend and appreciate.

They will build relationships with relevant authorities and other stakeholders enabling them to support and influence policy making at both EU and key member state level as well as the UK as initial focus areas.

GIDARA Energy is seeking a Regulatory Affairs Manager to become a recognised expert in above mentioned key policy areas impacting their business and to manage the interface with governmental bodies and other key stakeholders.

RESPONSIBILITIES

 • Develop and maintain a deep understanding of current and future regulations that may impact GIDARA Energy’s products and feedstocks, at both EU and member state level.
 • Interpret that understanding to explain impact on GIDARA Energy’s business and provide timely advise on regulatory requirements and input into business strategy formulation.
 • Oversee the necessary value chain of the products with essential technologies and understands the work processes during the project lifecycle.
 • Provide relevant input on requirements and opportunities for individual plants based on regulatory frameworks applicable to a given location.
 • Engage with regulatory authorities for marketing authorisation and/or interpretations of regulations.
 • Liaise with relevant sustainability certification bodies to ensure that all applicable accreditations are obtained.
 • Gather and evaluate data that has been researched by colleagues from different disciplines including business development and technology experts and provide feedback from regulatory perspectives.
 • Develop and maintain a road map for business development concerning regulations and resulting business opportunities.
 • Explore for and exploit available subsidies that any of GIDARA Energy’s projects may be eligible for.
 • Understand the landscape of relevant industry bodies / trade associations, propose relevant memberships and represent Gidara Energy and its interests in these groups.
 • Monitor and share energy and climate related news.

Reports to:

 • The Chief Commercial Officer of the Company.


QUALIFICATIONS/KNOWLEDGE/SKILLS/EXPERIENCE REQUIRED:

You bring the following competencies:

 • Bachelor’s degree or higher qualification in relevant academic field
 • Additional academic qualifications in process engineering or technical business management is desirable 
 • Minimum ten years of relevant work experience, preferably with producing companies in the energy and/or chemicals sector
 • Working experience and existing network with governmental authorities and regulatory affairs
 • Existing knowledge of relevant EU regulations 
 • Strong analytical skills for interpretation of complex regulatory frameworks to inform business strategy formulation
 • Ability to represent GIDARA Energy before various audiences including public institutions and industry bodies to influence the debate and present GIDARA Energy as a thought leader in its field
 • Basic understanding on life cycle analysis and greenhouse gas emission calculation concepts
 • Excellent written and spoken English, other European languages would be an asset
 • Good communication skills in English and Dutch
 • Work and residency permit for the Netherlands

Soft skills and behaviour:

 • Open and communicative team player
 • Excellent networking skills (external and internal),
 • Influencing and interpersonal skills

Key Performance Indicators:

 • Develop a roadmap with priorities and opportunities based on possible product portfolio.
 • Develop in conjunction with authorities unique selling points for GIDARA Energy
 • Integrated network set up for the GIDARA Energy business.

Preferred location:

 • GIDARA Energy is developing its business in Mainland Europe but also in the UK it is expected that the work location is flexible, and RAO is expected on a frequent basis in the staff office in Amsterdam.

Offer

€ 125.000 – 150.000 + bonus + secundary package + training opportunities

Project Development Manager New Energies – VTTI – Rotterdam – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

VTTI is one of the world’s leading storage providers for energy and other essential products like chemicals. Located at major shipping crossroads and supply gateways, VTTI provides over 10 million cubic metres of storage capacity across five continents.

They are a non-conventional company in a conventional industry. With real insights in to the energy trading business, focused on the future. Continuously thinking ahead. Developing new ways to store and distribute energy and chemicals. Introducing new working methods, improving safety standards and implementing changes to make them even more sustainable.

They are committed to working towards a sustainable future. They focus on eco-efficiency, energy efficiency and emission reduction.

To secure the ambitions on a sustainable future, VTTI is looking for a

PROJECT DEVELOPMENT MANAGER NEW ENERGIES

Job description: follows

Projectmanager – Groenleven – Landelijk – INGEVULD

By | Renewables | No Comments

Groenleven is één van de leidende partijen in Nederland op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonne-energie projecten, waarbij ze een sterke focus hebben op het geven van een dubbelfunctie van bestaande locaties, gebouwen of (industriële) omgevingen. 

Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage in de huidige Nederlandse energietransitie. Om de duurzame ambities verder vorm te geven, groeit het bedrijf hard en zijn ze op zoek naar een projectmanager.

Als Projectmanager binnen GroenLeven ben je verantwoordelijk voor het tijdig en binnen de gebudgetteerde kosten en geplande tijd opleveren van een project. Je draagt bij aan de continue kennisontwikkeling binnen het team en GroenLeven, en bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen de technische projectontwikkeling. 

Je verantwoordelijkheden zijn:

 • aansturing van PV-projecten op grote daken;
 • aansturing van projectleiders / constructiemanagers;
 • zorg dragen voor een gestructureerde projectuitvoering;
 • opstellen en bewaken van het projectbudget;
 • het laten maken van uitvoeringsplanning en de bewaking op voortgang;
 • rapportage over de projecten in uitvoering;
 • het signaleren en oplossen van verstoring in de projectvoortgang;
 • het (laten) bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden;
 • bijdragen aan een bedrijfsbrede veiligheidscultuur;
 • zorg dragen voor een tijdige projectafsluiting;
 • het onderhouden van contacten met alle stakeholders rond de projectuitvoering.

Vereisten

 • je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als project manager
 • je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pré;
 • je beschikt minimaal over een HBO technisch diploma;
 • je beschikt over een VCA VOL certificering;
 • je hebt kennis van NEN1010/NEN3140/NEN3840;
 • je hebt kennis van PV installaties;
 • je hebt kennis van project management systemen (systemengineering/PMBOK) en tools (zoals Prince 2).

Competenties:

 • Zelfstandigheid
 • Integer
 • Klantgericht
 • Oog voor detail
 • Gestructureerd
 • Teamspeler

Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

Salaris: € 6.500,00 per maand + auto + premievrij pensioen