All Posts By

Huddle

Sr. Risk Manager – Gasunie – Utrecht/Groningen

By | Renewables | No Comments

Gasunie is een netwerkbedrijf voor Energie met een sterke focus op het transport van aardgas. De komende jaren speelt Gasunie een centrale rol in de energietransitie met de ontwikkeling en aanleg van een landelijk netwerk t.b.v. waterstof, maar is ook leidend in de ontwikkeling en realisatie van grootschalige CCS en warmteprojecten.

In verband met de groei van het aantal grote en complexe projecten, is Gasunie op zoek naar een

Senior Risk Manager

Binnen de projecten heeft risicomanagement een belangrijke ondersteunende rol in het op een beheerste manier realiseren van de doelen binnen de geldende randvoorwaarden. De project risicomanager faciliteert het risicomanagement proces voor projecten. Zorgt voor inzicht van projectrisico’s die in de omgeving spelen en weet deze door te vertalen naar risicoanalyses die eenduidig gekwantificeerde projectrisico’s bevatten met concrete beheersmaatregelen. Faciliteert risicoworkshops, stelt risico registers op, bewaakt het proces, daagt mensen uit om kritisch te zijn op risico’s en ondersteunt bij de bewaking van de uitvoering van beheersmaatregelen.

Het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s vindt plaats in alle fases van het project (initiation, assessment, concept select, project specification en execution) en op verschillende risicogebieden zoals governance, technisch, omgeving, commercieel, contracting en politiek. Zorgt ervoor dat de stakeholders in de keten voldoende en adequate informatie aanleveren en dat de analyses gezamenlijk met het projectteam plaatsvinden. Weet overzicht te creëren en de stand van zaken aan de hand van rapportages te presenteren zodat er project (bij-) sturing en prioritering kan plaatsvinden op basis van deze risicoanalyses.

Profiel:

 • Afgeronde HBO+/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (civiele) techniek, (technische) bedrijfskunde, bedrijfseconomie of planologie.
 • Tenminste 5 jaar ervaring met risicomanagement in infrastructurele/ industriële projecten.
 • Heeft aanvullende opleidingen/cursussen gevolgd op het gebied van risicomanagement, bijvoorbeeld RISMAN, en op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld IPMA en Prince 2. (of bent bereid deze te volgen)
 • Bekend met risicomanagementsoftware voor probabilistische analyses zoals Primavera OPC, Crystal Ball, @Risk en GRIP/Relatics.
 • Kennis van en ervaring met UAV-GC en/of Systeemgerichte Contractbeheersing is een pré.
 • In staat om (directe) collega’s gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
 • Werkt gestructureerd en legt de connectie en gaat de samenwerking actief aan met anderen voor het creëren van draagvlak.

Start werkzaamheden: zsm t/m eind 2024 (verlenging zeer waarschijnlijk)

Projectmanager a.i. – Industrie – ZW Nederland

By | Industrial Contractor | No Comments

Voor één van onze opdrachtgevers is Huddle op zoek naar een Projectmanager a.i. Project vindt plaats in bijzondere en unieke setting.

Functie: Toezicht houden op de werkzaamheden in civiel, steel en beton. Liaison naar klant. Tevens actief overzicht houden en sturing geven aan overige disciplines in het project (e & i en process installaties).

Profiel kandidaat: Ervaren Projectmanager met stevige achtergrond in civiel, steel/structural. Werkervaring opgebouwd in industrie of utiliteitsbouw.

Start: zsm

Looptijd: t/m eind 2025

(Lead) Project Development Engineer – Standic – Dordrecht/Antwerpen

By | Tankterminals | No Comments


Standic is een onderdeel van de Hametha Group, een Nederlands familiebedrijf. Hametha is een gezond, groeiend bedrijf dat al bestaat sinds 1959. Het telt ongeveer 1.500 medewerkers en staat voor een omzet van meer dan € 2 miljard.

Standic is een uniek bedrijf, de relaties zijn persoonlijk en de mensen zijn gedreven. De sfeer is informeel en wordt gekenmerkt door vertrouwen, korte lijnen, duidelijke taal, pragmatisme en oog voor elkaar. Op dit moment kent Standic drie terminals: Standic Dordrecht, Standic Oil Services en Standic Antwerpen. Het bedrijf heeft internationale aspiraties en is zeer ondernemend; in Antwerpen is twee jaar geleden de terminal in operatie genomen, Fase II is volop aan de gang en wordt opgeleverd medio 2024; de start van de bouw van fase III is in Q4 2024 waarvan de oplevering eind 2025 is gepland. In totaal leidt dit tot een opslagcapaciteit van 250.000 m3. In Dordrecht vindt de voorbereiding plaats voor het bouwen op twee tankputten, met daarmee een toename in capaciteit van 66.000 m3. De ambitie is om in de komende jaren verder door te groeien.

Om deze groei te bestendigen is Standic op zoek naar een

PROJECT DEVELOPMENT ENGINEER

De Project Development Engineer is actief in een klein hecht team waar de basis het hoofdkantoor in Dordrecht is. De start zal zijn als rechterhand van de huidige Lead Project Engineer om op de middellange termijn naar deze Lead functie toe te groeien. Het vertalen en bewaken van de “Standic Filosofie” is daarbij de belangrijkste opdracht.

Taken:
De Project Development Engineer maakt deel uit van een multidisciplinair projectteam. Taken zijn in de eerste plaats het vertalen van commerciële kansen naar technische oplossingen, pre-engineering, ontwerp (basic & detail) en budgetbepaling. Richt zich op de technische uitwerking en process engineering van de projecten in samenwerking met diverse externe engineeringspartners en stakeholders binnen Standic. Werkt mee aan het totaalontwerp van de installaties en is daarbij in nauw contact met verschillende leveranciers om zo de meest geschikte en economische oplossing uit te werken. Na de contractfase actief in (detail)opvolging en borging van kwaliteit.
Betrokken in het vertalen van commerciële ideeën naar werkbare concepten en prefeasibility studies, het assisteren in verkrijgen van de benodigde vergunningen en deelnemen aan Hazop’s.

Profiel:

 • Bachelor/masterdiploma in werktuigbouwkunde, procestechniek, civiele techniek (NL)/bouwkunde (België) of vergelijkbare discipline
 • Minimaal 6 jaar ervaring, bij voorkeur binnen tankopslag of de chemische procesindustrie vanuit een multidisciplinaire blik
 • Pré: operationele ervaring en veiligheidskunde
 • Makkelijk communicerend met verschillende stakeholders en kan autonoom te werken als in een team;
 • Gericht op kwaliteit in combinatie met een nuchter pragmatisme
 • Creatief en resultaatgericht
 • Flexibel qua werklocaties (Antwerpen en Dordecht)
 • Vloeiende communicatie in het Nederlands en Engels

Voorwaarden:

 • Eur. 75.000 – 85.000
 • Leaseauto.
 • Studie- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket, de specifieke invulling is afhankelijk van een Belgisch of Nederlands arbeidscontract.

Adviseur Hydrologie a.i. – Gasunie – Utrecht

By | Renewables | No Comments

Gasunie is een netwerkbedrijf voor Energie met een sterke focus op het transport van aardgas. De komende jaren speelt Gasunie een centrale rol in de energietransitie met de ontwikkeling en aanleg van een landelijk netwerk t.b.v. waterstof, maar is ook leidend in de ontwikkeling en realisatie van grootschalige CCS en warmteprojecten.

In verband met de groei van het aantal grote en complexe projecten, is Gasunie op zoek naar een

Adviseur Hydrologie & Cultuurtechniek

Werkzaamheden: Adviseur en contactpersoon voor projectenafdeling. Inzetten van kennis op gebied van grondwateronttrekkingstechnieken, grondmechanica, watervervuiling, etc. om projectteam in de uitvoeringsfase te ondersteunen. Review ingebrachte bodemrapportages. Focus op doorgang van projecten zonder vertraging op gebied van vergunningen en en milieukundige aspecten. Secundair ook kennis inbrengen op gebied van archeologie, flora & fauna en opsporing van NGE

Inzet kan starten in maart 2024 en loopt door tot eind 2025.

Contract Manager – Eneco – Rotterdam

By | Renewables | No Comments

De missie ‘duurzame energie van iedereen’ is al sinds 2007 stevig verankerd in hun strategie. Eneco was destijds een van de eerste grote energiebedrijven die vol overtuiging inzette op een duurzame koers. In een energiemarkt die volop verandert, blijft hun missie staan als een huis. Het is het kompas en de basis voor al hun activiteiten. Eneco ontwikkelt, realiseert en opereert in uiteenlopende gebieden van de renewable energy markt. (Offshore) Wind, solar, warmtenetten, maar ook de ontwikkelingen in waterstof en ammoniak hebben de aandacht. In verband met de groei van het aantal projecten is er een vacature ontstaan voor een

CONTRACT MANAGER

De Contract manager is onderdeel van het Realisatie team van de Business Unit Asset Development & Realisation. Dit team is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van nieuwe duurzame assets.

Werkzaamheden: De Contractmanager is van begin tot eind bij de realisatieprojecten betrokken. Projecten zijn multidisciplinair en worden gebouwd op land en zee. De Contractmanager speelt samen met inkoop, een belangrijke rol in de contractering en voorbereiding van de projecten. Begeleidt alle contractuele aspecten tijdens de bouw. Staat naast de Projectmanager in gesprekken en onderhandelingen met de aannemers en leveranciers. Stuurt op de belangrijkste parameters in het contact zoals financieel rendement, planning, techniek, veiligheid en uitvoeringsrisico’s. Bewaken vd voorwaarden van eventuele projectfinanciering en verzekeringen. Onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers. Input geven op de contracten voor nieuwe projecten en continu verbeteren van processen en standaarden.

Profiel:

HBO / WO opleiding (bedrijfskundig, juridisch, technisch), minimaal 6 jaar relevante ervaring, ervaring in contract- en claimmanagement. Anaystische denker, doorzettingsvermogen, gevoel voor commerciële verhoudingen.

Voorwaarden:

Eu. 90.000 – 110.000 per jaar + flexbudget + OV vrij reizen abonnement + hybride werken

Manager Inspectie & Acceptatie – AEB – Amsterdam – INGEVULD

By | Duurzame afvalverwerking | No Comments

AEB verwerkt restafval van gemeenten en bedrijven. Uit het afval halen ze zo veel mogelijk waardevolle materialen. Wat overblijft, wordt efficiënt verbrand en daarmee leveren ze elektriciteit en warmte voor steeds meer huishoudens en bedrijven. Op die manier speelt AEB een belangrijke rol in de duurzaamheidsambities van Amsterdam en de gemeenten om hun heen.

Functieprofiel: volgt

Construction Manager a.i. – Covra – Borssele – INGEVULD

By | Nucleair | No Comments

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borssele.

COVRA werkt continu aan de verbetering en uitbreiding van de locatie.

Voor één van de deelprojecten, zijn wij op zoek naar een Construction Manager a.i.

Taken:

In deeltijd (2 tot 3 dagen per week) toezicht houden op de uitvoering van het project, uitgevoerd door 2 externe contractors. Focus met name op de logistieke systemen in het gebouw: Kranen, transportbanden, etc.

Profiel:

Ervaren constructie manager. Mechanische achtergrond. Ervaring in logistieke omgevingen (containerterminals)

Start: zsm

Duur: tot eind 2025

Document Controller a.i. – Covra – Borssele – INGEVULD

By | Nucleair | No Comments

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borssele.

COVRA werkt continu aan de verbetering en uitbreiding van de locatie.

Voor één van de grote uitbreidingsprojecten, zijn wij op zoek naar een

Document Controller a.i.

De Document Controller is verantwoordelijk voor het effectief beheren, organiseren en bewaken van documenten en informatie binnen de organisatie. Zorgt ervoor dat alle documentatie nauwkeurig worden bijgehouden, geordend en beschikbaar zijn voor relevante teamleden, wat bijdraagt aan efficiëntie, naleving van normen en het verminderen van risico’s.

Verantwoordelijkheden:

 1. Documentbeheer:
  • Creëren, bijwerken en classificeren van documenten, zoals technische specificaties, rapporten, contracten en andere zakelijke documenten.
  • Zorgvuldig identificeren en coderen van documenten volgens organisatorische richtlijnen.
 2. Documentatiecontrole:
  • Controleren en goedkeuren van documenten volgens interne procedures en kwaliteitsnormen.
  • Zorgen voor consistentie en naleving van standaardformats en sjablonen.
 3. Versiebeheer:
  • Bijhouden van wijzigingen in documenten, inclusief revisies en revisiegeschiedenis.
  • Zorgen dat de meest recente versies van documenten beschikbaar zijn voor relevante belanghebbenden.
 4. Archivering:
  • Beheren van het archiveringsproces voor oude of niet-actuele documenten.
  • Zorgen voor een gestructureerd en georganiseerd archiefsysteem.
 5. Toegangsbeheer:
  • Verlenen van toegangsrechten aan geautoriseerde gebruikers om documenten te bekijken, bewerken of verwijderen.
  • Beheren van de beveiliging en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie.
 6. Rapportage:
  • Rapporteren over documentbeheeractiviteiten en -prestaties aan relevante belanghebbenden en het management.
  • Identificeren van kansen voor procesverbetering en optimalisatie van documentbeheerprocedures.
 7. Naleving en Kwaliteit:
  • Zorgen dat documentatie voldoet aan de geldende regelgeving en normen binnen de branche.
  • Ondersteunen van audits en inspecties door het verstrekken van relevante documentatie.

Kwalificaties:

 • Minimaal een diploma op middelbaar niveau of een vergelijkbare opleiding.
 • Ervaring in documentbeheer, records management, of een gerelateerd veld is een pluspunt.
 • Kennis van documentbeheersystemen en softwaretoepassingen.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden met oog voor detail.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bekendheid met compliance- en kwaliteitsnormen is een pluspunt.
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Start: zsm

Duur: 2 jaar

Manager Materials Management & Facilities – Trust Group – Moerdijk – INGEVULD

By | Industrial Contractor | No Comments

Trust Group is een jonge en snelgroeiende groep van ondernemingen actief in projectservices en subcontracting voor uitvoerende werkzaamheden in petrochemie, offshore industrie, scheepsbouw, renewable energy en de nucleaire sectoren.  Met kantoren o.a. in Moerdijk, Groningen, Antwerpen, Litouwen en Kroatië heeft Trust een internationale focus. Op dit moment werken er dagelijks meer dan 550 Trust-professionals aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten in het realiseren van de doelstellingen van de almaar uitbreidende groep met klanten.

Trust Group kenmerkt zich door de korte lijnen en de grote ruimte die wordt gegeven voor ondernemerschap en eigen initiatief.

Trust zal de komende jaren sterk blijven groeien door de huidige activiteiten uit te breiden, alsmede ook door overnames. Door de positieve dynamiek van de afgelopen periode en de voorziene groei, is Trust Group op zoek naar een

MANAGER MATERIAL MANAGEMENT & FACILITIES

De Manager Material Management and Facilities is verantwoordelijk voor het beheer van materialen en faciliteiten in de verschillende warehouses en op locaties waar werk wordt uitgevoerd. Hij/zij speelt een cruciale rol in het waarborgen van een optimale werkomgeving, het minimaliseren van operationele storingen en het stroomlijnen van de materialenlogistiek voor de projecten.

Verantwoordelijkheden:

 1. Material Management:
 • Beheert de volledige levenscyclus van materialen en tools, van inkoop tot distributie en inventaris beheer.
 • Ontwikkelt en implementeert efficiënte centrale processen voor materiaalbeheer, rekening houdend met de specifieke behoeften van de industriële en petrochemische projecten
 • Werkt samen met leveranciers om de beschikbaarheid van kritieke materialen te waarborgen en kosten te optimaliseren.
 • Zorgt voor strikte naleving van kwaliteits- en veiligheidsnormen bij de opslag en het gebruik van materialen.
 1. Facilities Management:
 • Coördineert en beheert externe dienstverleners, zoals beveiliging, schoonmaak en onderhoudspersoneel.
 • Ontwikkelt en implementeert facility managementplannen om kosten te beheersen
 • Zet centraal systeem wagenpark beheer op en onderhoudt deze
 • Draagt zorg voor housing t.b.v. de werknemers
 1. Logistiek en Coördinatie:
 • Coördineert materiaaltransport naar en van projectlocaties, inclusief douane- en import/exportprocedures.
 • Werkt nauw samen met projectmanagers en operationele teams om ervoor te zorgen dat materialen op tijd beschikbaar zijn.
 • Optimaliseert de logistieke processen voor materiaalafhandeling en -opslag.

Vereisten:

 • Bachelor’s degree in materiaalbeheer, facility management, logistiek of een gerelateerd vakgebied.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in material/tool management en/of facility management, bij voorkeur in de aannemerij, industrie / petrochemie.
 • Gedegen kennis van industrie- en petrochemische normen en voorschriften.
 • Sterk leiderschap en team managementvaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Kennis van logistieke processen en supply chain management.
 • Ervaring met projectgericht werken is een pluspunt.

Voorwaarden

 • Jaarsalaris eu. 75.000 – 95.000
 • Auto v.d. zaak
 • Bonus
 • Pensioenregeling

Manager Projects – Cosun Beet Company – Dinteloord – INGEVULD

By | Food / fmcg | No Comments

Royal Cosun is een toonaangevende, agrarische coöperatie. Sinds 1899 verwerken ze hun gewassen tot producten voor iedere dag. Samen ontsluiten ze de volledige potentie van planten door op duurzame wijze slimme oplossingen te produceren voor huidige en toekomstige generaties.  

Ze ontwikkelen voeding, voedingsingrediënten, diervoeding, biobased ingrediënten en groene energie. Hiermee dragen ze bij aan het verminderen van klimaatverandering en stimuleren ze een duurzame leefstijl.

Cosun Beet Company richt zich als één van de grootste business units op het verwerken van de suikerbieten tot een grote variëteit aan producten: suiker voor consument en industrie, productie van biogas, de verwerking van restproducten tot veevoer, productie van plant based eiwitten (i.p.v. dierlijke eiwitten, etc.etc.

Op het hoofdkantoor in Dinteloord is men op zoek naar een

MANAGER PROJECTS

Doelstelling: Samen met het team Project Office (15-20 fte), verantwoordelijk voor het conceptueel uitwerken van grote en complexe nieuw bouwprojecten. Uitvoering van overkoepelende programma’s. Het projectmatig laten ontwerpen en realiseren van grootschalige nieuwbouw en modificaties. Verbeteren en beheersen van het projectmanagement systeem. Beheer van het Capex portfolio. De Manager Projects rapporteert aan de COO en heeft veel contact met directie, plant managers, Investment Managers, F&C, R&D en Innovatie Cosun.

Taken:

 • Ontwikkelen strategie en beleid mbt voorbereiding en uitvoering van projecten
 • Zorgdragen voor realisatie van strategie en beleid
 • Leidinggevend aan totale projectorganisatie
 • Draagt zorg voor optimale prestaties op gebied van HSE
 • Verantwoordelijk voor handhaven van know-how en vaardigheden op gebied van projectmanagement en relevante technologische ontwikkelingen
 • Afdeling is verantwoordelijk voor projectportfolio met omvang van meer dan 100 mln eu/jaar
 • Afdeling zet structuur en inrichting van adequate projectorganisatie op
 • Afdeling organiseert ondersteuning (HSE, milieu, vergunningen, kwaliteit, planning, document controls, etc.)

Profiel:

 • Academische werk/denk niveau
 • Minimaal 6 – 8 jaar ervaring in vergelijkbare positie in industriële omgeving
 • Ervaring in opzet en uitvoering van grote en complexe projecten en ervaring in portfolio management
 • Nederlandstalig, Engels, Duits is een pré
 • Overzicht houden
 • Sterk in het opbouwen van relaties en het kunnen samenwerking over de kolommen
 • Visie
 • Resultaatgericht

Voorwaarden:

 • Uitstekend primair salaris
 • 13e maand
 • Zeer goede pensioenregeling
 • 25 vakantiedagen + 23 ADV